ESP32 ETHERNET RS485 ISO

Ethernet - RS232 - RS485 - USB Micro Program & Debug - SD CARD - WIFI - I2C - UART0 ...

BOARD LẬP TRÌNH ESP32 CÔNG NGHIỆP VER-2022

Giao tiếp với các thiết bị như Biến tần, Plc, Hmi, Đồng hồ... với các chuẩn truyền thông RS485 & RS232 cực kỳ ổn định nhờ vào các khối cách ly chống nhiễu cực tốt trong môi trường công nghiệp ...

ARTISAN PROFILE AUTO ĐIỀU KHIỂN RANG CAFE

Giám sát & điều khiển quá trình rang trên phần mềm rang Artisan Roaster ...